Wie beslist?

Wie beslist?
Ondersteunen van wilsbekwaamheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Wie beslist? De cliënt, de begeleider of zijn vertegenwoordiger? Of beslis je samen? En hoe bepaal je dat?
En wie bepaalt dat? Hoe ondersteun je cliënten die zelf kiezen en hoe neem je een beslissing voor de cliënt.
Deze vragen komen aan de orde in dit boek. Het centrale thema is wilsbekwaamheid.

Want als de cliënt een beslissing begrijpt, mag hij zelf beslissen. Aan de begeleider de taak om hem daarbij te ondersteunen. Alleen als de cliënt een beslissing niet overziet, dus voor de beslissing wilsonbekwaam is, kan de begeleider de beslissing bij de cliënt weghalen.
De auteur laat zien wat dat betekent in de praktijk en waar de verantwoordelijkheid ligt van de begeleider, de gedragsdeskundige, de vertegenwoordiger en de cliënt.

Loes den Dulk is oprichter en directeur van Raad op Maat. Vanuit Raad op Maat houdt zij zich sinds 1996 bezig met zeggenschap en rechten van cliënten. Zij schreef meerdere artikelen en boeken over o.a. de rechten van cliënten, cliëntenraden en het coachen van cliëntenraden.

Bestelinformatie:
Wie beslist?
Ondersteunen van wilsbekwaamheid in de zorg
voor mensen met een verstandelijke beperking
ISBN 9789491591051
108 pagina’s
Prijs € 15,90
Verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks bij www.conferent.nl