Stilstaan bij bewegen

Stilstaan bij bewegen

De taal van het lichaam herkennen!

Margot Groot

‘Stilstaan bij bewegen’ is een tool voor managers, trainers en iedereen die anderen persoonlijk of professioneel begeleidt om te komen tot een beter voelen in het lichaam en daardoor tot meer genieten en beter presteren in werk en privéleven. Basaal is dat je anderen pas kunt helpen en kunt begeleiden als je in staat bent met jezelf – als trainer, coach, begeleider- aan de slag te gaan met theorie, praktijk en oefeningen.

In dit boek tref je ,enerzijds, veel informatie aan die wij willen duiden als anatomie, theorie, kennis van het lichaam. Dat is de basis om bewust te worden van hoe je gaat en staat in je lichaam en daardoor de basis om je bewust te worden van manifeste en latente verstoringen. De vele oefeningen in dit boek helpen, anderzijds, om aan de slag te gaan met jezelf en daarmee en daardoor kun je jezelf en anderen helpen beter te voelen in jouw, of haar of zijn lijf. Dat is winst voor de ander, voor jou als manager, coach, begeleider en, als het gaat om een organisatiecontext, voor de organisatie.

Margot Groot

Margot Groot gebruikt in haar bedrijf “Stilstaan bij Bewegen” een eigen methode. Ze was docent beweging aan de Hogeschool in Utrecht, afdeling Theater en Drama. Als freelancer verzorgt ze trainingen voor de School Voor Coaching. Sinds 1998 geeft ze les in Körperwahrnemung und Bewegung in Duitsland aan de Fachhochschule te Lingen. Daar is ze benoemd tot Professor HC.


Bestel informatie:

ISBN 9789491591013
Aantal 220 pag.
Prijs € 34,50

Verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks bij: info@conferent.nl