Kracht in samenwerken

Kracht in samenwerking

Regie nemen in processen van zelfsturing en teamontwikkeling

Dit boek is geschreven om je inzicht te bieden in de dynamiek van processen in teams, waardoor je beter in staat bent daar (mede) leiding aan te geven. Er wordt een helder beeld geschetst van de verschillende fasen van groepsontwikkeling, waarmee je kunt bepalen in welke fase jij met jouw team je bevindt en hoe je het groepsproces kunt ontwikkelen en aansturen. Dit proces wordt levendig en invoelbaar doordat naast de theorie een verhaal over een team verteld en geanalyseerd wordt. Daarmee worden karakteristieke spanningsvelden en de beleving van leider en teamleden inzichtelijk gemaakt.

Het boek levert een bijdrage aan effectieve samenwerking in het algemeen. Daarbij wordt Themagecentreerde Interactie (TGI) als methode van werken met teams en groepen als basistheorie gehanteerd. Binnen het systeem van de TGI wordt gekozen voor één aspect: de groepsontwikkeling. De processen van groepsontwikkeling hebben een grote invloed op het dagelijks reilen en zeilen in (zelfsturende) teams; inzicht in de effecten daarvan vormt de basis van dit boek.

Drs. Marleen Vangrinsven
Marleen (1953) studeerde o.a. andragologie, sociale wetenschappen, aan de Universiteit Utrecht en de UVA. Zij heeft vele jaren colleges
didactiek gegeven in het hoger beroepsonderwijs. Zij werkt vanuit haar bedrijf 4D organisatieontwikkeling & opleiding als senior-opleider mee aan een aanbod van TGI-opleidingen en cursussen. Ze is tevens organisatiecoach en gekend om de creativiteit en humor waarmee ze soms zware thema’s bij de kop weet te pakken.

Ir. Ben Vissers
Ben (1969) studeerde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Als jonge academicus deed hij technische en commerciële ervaring op in de industrie. Van daaruit ontwikkelde hij zijn interesse en drive in het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. In 2002 richtte hij het bedrijf Vissers & Werkman op van waaruit hij samen met zijn klanten werkt aan ‘leiderschap op ieder niveau’. Hij traint mensen, begeleidt teams, geeft lezingen en inspireert organisaties.

Bestel informatie:
ISBN 9789491591068
Aantal pagina’s: 98
Prijs € 15,50
Voor informatie en bestellingen: www.conferent.nl
Verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks: info@conferent.nl