De invloed van de mens en de kosmos op ons klimaat

De Aarde ondergaat wel degelijk een klimaatverandering dat is duidelijk. Dit is echter een aardse norm want
het klimaat verandert al vele miljoenen jaren.

Op dit moment wordt echter CO2 als belangrijkste oorzaak verondersteld.

 

De auteur Ap Cloosterman vindt dit te kort door de bocht. Er zijn namelijk vele natuurlijke oorzaken  (namelijk 17 stuks) verantwoordelijk. In dit boek laat de auteur  u kennis maken met de verschillende opvattingen die er zijn over de oorzaken van klimaatverandering.
De mainstream opvatting, dat CO2 de voornaamste oorzaak is voor klimaatverandering vindt steeds meer weerstand. Uit een in mei 2019 gehouden peiling bij het Een Vandaag Opiniepanel blijkt dat 31% van de ondervraagden (27.000) van mening was dat de mens geen rol speelt bij de klimaatverandering. In 2018 was dit 23%.

Het is tot nu toe niet gelukt om over de oorzaken van de klimaatverandering tot overeenstemming te komen.
De energietransitie die men op vrij korte termijn wil realiseren is ingegeven om de menselijke CO2 uitstoot terug te dringen, zo niet volledig te elimineren. Deze energietransitie, die door velen wordt gezien als onhaalbaar en onbetaalbaar kan een gevaar betekenen voor ons economisch en sociaal welzijn.
Er zijn wetenschappelijk onderbouwde analyses, die aangeven, dat de invloed van CO2 op het klimaat nauwelijks meer van invloed is.
In het langdurig bestaan van de Aarde is er altijd al sprake geweest van glacialen en interglacialen, zonder dat CO2 hierin een rol heeft gespeeld.
Door verschillende wetenschappers wordt er op gewezen, dat  het tegengaan van de CO2-uitstoot nauwelijks of geen effect zal hebben op een temperatuurverlaging van de aardse atmosfeer: 0,000…°C.
De auteur laat u kennismaken met de verschillende wetenschappelijke onderzoeken, bevindingen en  opvattingen die er zijn over de klimaatverandering.

 

Ap. J.H.G. Cloosterman

Na zijn HBS studeerde hij Chemie en Chemische Technologie. Na zijn werkzame leven is hij zich gaan verdiepen in Astronomie , Kosmologie en Klimaatverandering. Geeft veel lezingen over dit thema.

Bestelinformatie:

ISBN 9789491591198

Aantal pagina’s 157, A4, Kleur en veel illustraties en schema’s

Prijs € 27,50

Verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks: info@conferent.nl