Disclaimer

Disclaimer

Aan de in deze website beschreven en weergegeven informatie kan een ieder geen enkel recht ontlenen. Conferent stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, technische fouten, druk- en zetfouten.

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Conferent is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. In specifieke gevallen dient altijd gericht advies gevraagd te worden. Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Conferent geen controle heeft. Conferent draagt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen.

Maak vrijblijvend een afspraak

Bel met Pieter Zwart